Máy xét nghiệm HBA1C

Máy xét nghiệm HBA1C

  • Model:
  • Hãng SX:
  • Chứng chỉ chất lượng:
  • Mô tả

Mô tả

Model Quo-lab analyzer

Dễ sử dụng

–  Từng bước hướng dẫn trên màn hình

–  Chỉ cần 4 µl máu lấy từ ngón tay hoặc mẫu máu tĩnh

–  Dụng cụ lấy máu hiện đại giúp cho việc lấy máu dễ

Nhanh chóng và chính xác:

–  Sử dụng phương pháp ái lực boronate được công

–  Dải đo: 4-15% A1c DCCT

–  Không bị tác đông bởi Hb biến thể, không dẫn đến

–  Có thể tìm được nguồn gốc nhờ phương pháp tham

Xử lý dữ liệu hiệu quả: bệnh nhân và hệ điều hành ID

–  Người dùng có thể lựa chọn các % DCCT, IFCC

–  Có cổng USB

Thiết kế nhỏ gọn

Rate this product