Máy xét nghiệm dị ứng tự động Q-STATION ELITE

Máy xét nghiệm dị ứng tự động Q-STATION ELITE

 • Model:
 • Hãng SX:
 • Chứng chỉ chất lượng:
 • Mô tả

Mô tả

 • Hệ thống hoàn toàn tự động
 • 48 mẫu xét nghiệm trên 1 lần chạy
 • Chạy đồng thời nhiều panel
 • Q-STATION ELITE : 3.5 tiếng (cho 1 lần chạy 48 xét nghiệm)
 1. Số lượng dị nguyên
 • Atopy panel (44 dị nguyên).
 • nhalant panel (64 dị nguyên).
 • Food panel (72 dị nguyên).
 • 64S panel (63 dị nguyên).
 • 10A panel (12 dị nguyên)
 • 96M panel (107 dị nguyên).

Xét nghiệm phát hiện số lượng dị nguyên nhiều nhất thế giới

 • Hơn 60 dị nguyên trên một pane.

Cấu hình nhỏ gọn

 • Nhiều cột dị nguyên được tích hợp vào một panel để tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Tăng số lượng dị nguyên cần phân tích lên 2 hoặc 3 lần bằng cách xếp thêm vào.

Xét nghiệm chỉ cần 1 lượng nhỏ mẫu máu

 • Chỉ cần 50µl huyết thanh hoặc huyết tương cho xét nghiệm hơn 60 dị nguyên (hữu ích trong Nhi khoa).

Hiệu chuẩn trên dải

 • Phân tích định lượng bằng cách sử dụng nhiều vạch tiêu chuẩn trên 1 panel.

Mẫu kết quả rõ ràng và nhiều thông tin

5/5 - (3 bình chọn)