Máy xét nghiệm khí máu động mạch EASYBLOODGAS

Máy xét nghiệm khí máu động mạch EASYBLOODGAS

  • Model: EasyBloodGas
  • Hãng SX: Medica/ Mỹ
  • Chứng chỉ chất lượng: ISO13485, FDA
  • Mô tả

Mô tả

– Phân loại CLIA: Độ phức tạp trung bình

– Loại mẫu: Máu tòan phần

– Dung tích mẫu: 100ul Syringe, 75ul Ống mao dẫn

– Thông số đo được:

+ pH: 6.9 – 7.9 đơn vị pH

+ PCO2: 8.0 – 150.0 mmHg

+ PO2: 10 – 700 mmHg

– Các thông số tính toán:

+ pH (T): Nhiệt độ pH đã tính toán đúng

+ PO2 (T): Nhiệt độ PO2 đã tính toán đúng

+ PCO2 (T): Nhiệt độ PCO2 đã tính toán đúng

+ TCO2 (Carbon Dioxide toàn phần) : 0 – 50 mmol/L

+ HCO3- (Bicarbonate) : 0 – 50 mmol/L

+ BEb (Base Excess in Blood): -25.0 – 2.50 mmol/L

+ BEecf (Base Excess in extra cellular fluid): -25.0 – 25.0 mmol/L

+ SBC (Standard Bicarbonate): 0 – 50 mmol/L

+ %SO2c (Oxygen Saturation calculated at normal P50): 40.0 – 100.0%

+ A – aDO2 (Alveolar arterial oxygen gradient): 0 – 700 mmHg

+ RI (Respiratory Index): 0.0 – 70.0

– Thông số nhập:

+ Nhiệt độ bệnh nhân: 5 – 45°C

+ Hemoglobin: 30 – 300 g/dL

+ FIO2: 10 – 100%

+ ID bệnh nhân: 14 số

– Kiểm soát nhiệt độ mẫu: 37°C ± 0.2°C

– Điều kiện phòng:15 – 30°C (59 – 86oF), 500 – 800 mmHg (tối đa 15 PSI)

– Độ ẩm tương đối 5 – 85%, không bụi

– Môi trường khí quyển (21% PO2)

– Thời gian phân tích: 125 giây

– Lưu trữ dữ liệu:

+ Kết quả của 64 bệnh nhân với Operator ID, Patient ID, ngày giờ

+ 30 kết quả cho mỗi mức (1 , 2, 3)

– Calib: Tự động hoặc theo yêu cầu

– Nhập/xuất: Bàn phím số, màn hình hiển thị, máy in nhiệt 27 cột, cổng đọc barcode, cổng giao diện máy tính RS – 232

– Điện năng: 100/115 ~ VAC, 50 – 60 Hz, 0.8A hoặc 220 ~ VAC, 50 – 60 Hz, 0.4A

– Kích thước và khối lượng: 14.5”R x 12.5”C x 7”S (37 cm R x 32cm C x 18cm S); 16 lbs (7.3kg) bao gồm module thuốc thử

Rate this product