Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact Tây Ban Nha

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact Tây Ban Nha

Hãng sản xuất: Spinreact

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact Tây Ban Nha

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact được cung cấp phù hợp cho nhu cầu của từng phòng xét nghiệm. Một số hóa chất sinh hóa cơ bản gồm: Albumin, Bilirubin total & direct, Bilirubin total, Bilirubin direct, Bilirubin total direct, Creatinine, Glucose, Total protein, Urea uv, Alkaline phosphatase, Amylase, Cholinesterase, Ck-nac/ck-mb, Got/ast, Gpt/alt, Gamma gt, Hbdh, Ldh.

Danh mục hóa chất sinh hóa Spinreact

STT Tên sản phẩm Quy cách Hãng/nước SX ĐVT
1 ALBUMIN. BCG. Colorimetric  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
2 ALBUMIN. BCG. Colorimetric 2×250 mL Spinreact/TBN Hộp
3 ALP. DGKC. Kinetic optimized 10×50 mL Spinreact/TBN Hộp
4 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
5 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic  2x60ml Spinreact/TBN Hộp
6 ASO TURBI. Turbilatex  2×20 mL / 2×5 mL / 1×1 mL (Cal) Spinreact/TBN Hộp
7 BILIRUBIN Direct. DMSO. Colorimetric  10×25 mL/2×5 mL Spinreact/TBN Hộp
8 BILIRUBIN Direct. DMSO. Colorimetric  2×150 / 1×10 mL Spinreact/TBN Hộp
9 BILIRUBIN Total. DMSO. Colorimetric  10×25 mL/ 2×5 mL Spinreact/TBN Hộp
10 BILIRUBIN Total. DMSO. Colorimetric 2×150 / 1×10 mL Spinreact/TBN Hộp
11 CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
12 CK-NAC -LQ. Kinetic-UV  10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
13 CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV  10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
14 CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
15 CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color 4×125 mL Spinreact/TBN Hộp
16 CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
17 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic 4×250 mL Spinreact/TBN Hộp
18 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic 5×25 / 5×25 mL Spinreact/TBN Hộp
19 CRP TURBI. Turbilatex 2x20mL/2x5mL/1x1mL (Cal) Spinreact/TBN Hộp
20 g-GT -LQ. Carboxy substrate 10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
21 g-GT. Carboxy substrate 10×50 mL Spinreact/TBN Hộp
22 GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
23 GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder  4×125 mL Spinreact/TBN Hộp
24 GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV 10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
25 GOT / AST. IFCC. Enzymatic – UV 10×50 mL Spinreact/TBN Hộp
26 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV 10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
27 GPT / ALT. IFCC. Enzymatic – UV 10×50 mL Spinreact/TBN Hộp
28 HDLc -D. Direct. Without precipitation  1×60 mL / 1×20 mL Spinreact/TBN Hộp
29 HDLc -D. Direct. Without precipitation 10×24 mL / 10×8 mL Spinreact/TBN Hộp
30 IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric 10×25 mL / 3×5 mL Spinreact/TBN Hộp
31 LDH -LQ. DGKC. Kinetic – UV 10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
32 LDLc -D. Direct. Enz-Color 10×24 mL / 10×8 mL Spinreact/TBN Hộp
33 POTASSIUM -D. Phosphoenolpyruvate methodL 3×20 mL / 3×9 mL Spinreact/TBN Hộp
34 RF TURBI. Turbilatex  2×24 mL / 1×12 mL / 1×2 mL (Cal) Spinreact/TBN Hộp
35 SODIUM -D. Beta-galactosidase 3×20 mL / 3×9 mL Spinreact/TBN Hộp
36 SPINTROL “H” CALIBRATOR. Human source. Spinreact/TBN Lọ
37 SPINTROL “H” NORMAL. Human source. Spinreact/TBN Lọ
38 TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
39 TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric 2×250 mL/1x5ml Spinreact/TBN Hộp
40 TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color  10×25 mL Spinreact/TBN Hộp
41 TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color 4×125 mL Spinreact/TBN Hộp
42 UREA -UV. Urease-GLDH 10×50 mL Spinreact/TBN Hộp
43 UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic  10×20 mL / 10×5 mL Spinreact/TBN Hộp
44 UREA -37. o-Phtalaldehyde. Color 2×250 mL Spinreact/TBN Hộp
45 URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color 5×25 mL / 5×25 mL Spinreact/TBN Hộp
46 URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color 4x125ml Spinreact/TBN Hộp
47 Anti-A 10ml Spinreact/TBN Lọ
48 Anti-B 10ml Spinreact/TBN Lọ
49 Anti-AB 10ml Spinreact/TBN Lọ
50 Anti-D 10ml Spinreact/TBN Lọ
51 Coombs 10ml Spinreact/TBN Lọ
52 RPR 150 test Spinreact/TBN Hộp
53 TPHA. Microplate agglutination. 100 Tests Spinreact/TBN Hộp
54 Thromboplastin calcium (PT) 4x4ml Spinreact/TBN Hộp
55 APTT 5x4ml Spinreact/TBN Hộp
5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin bổ sung

Thương hiệu

Spinreact