Block giải pháp

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN PHÒNG XÉT NGHIỆM

ĐẠI LỘC MED hoạt động tại Việt Nam được đánh giá là một trong những doanh nghiệp
hàng đầu về cung cấp các thiết bị xét nghiệm và y tế, cơ sở hạ tầng bệnh viện và trang thiết bị phòng xét nghiệm.